Printed from https://www.webqc.org

s4 - Tablice symetrii grup punktowych

S4 grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 3(4)
Podgrupy S4 grupy punktowej: C2

Tabela charakterów dla grupy punktowej S4

ES4C2(S4)3linear,
rotations
quadratic
A1111Rzx2+y2, z2
B1-11-1zx2-y2, xy
E1
1
i
-i
-1
-1
-i
i
x+iy; Rx+iRy
x-iy; Rx-iRy
(xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej S4

 ABE
AABE
BBAE
EEE2A+2B

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?