Printed from https://www.webqc.org

s8 - Tablice symetrii grup punktowych

S8 grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 5(8)
Podgrupy S8 grupy punktowej: C2, C4

Tabela charakterów dla grupy punktowej S8

ES8C4 (z)(S8)3C2(S8)5(C4)3(S8)7linear,
rotations
quadratic
A11111111Rzx2+y2, z2
B1-11-11-11-1z
E11
1
e
e*
i
-i
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
-i
i
e*
e
x+iy
x-iy
E21
1
i
-i
-1
-1
-i
i
1
1
i
-i
-1
-1
-i
i
(x2-y2, xy)
E31
1
-e
-e*
i
-i
e*
e
-1
-1
e
e*
-i
i
-e*
-e
Rx+iRy
Rx-iRy
(xz, yz)
e = exp(πi/4)

Tabela mnożenia grupy punktowej S8

 ABE1E2E3
AABE1E2E3
BBAE3E2E1
E1E1E32A+E2E1+E32B+E2
E2E2E2E1+E32A+2BE1+E3
E3E3E12B+E2E1+E32A+E2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?