WebQC.Org logo

d2h - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

D2h grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 8
Podgrupy D2h grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C2v, C2h

Tabela charakterów dla grupy punktowej D2h
E C2 (z) C2 (y) C2 (x) i σ (xy) σ (xz) σ (yz)
linear,
rotations
quadratic
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 x2, y2, z2
B1g 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 Rz xy
B2g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 Ry xz
B3g 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 Rx yz
Au 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
B1u 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 z
B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 y
B3u 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 x

Tabela mnożenia grupy punktowej D2h
 AgB1gB2gB3gAuB1uB2uB3u
AgAgB1gB2gB3gAuB1uB2uB3u
B1gB1gAgB3gB2gB1uAuB3uB2u
B2gB2gB3gAgB1gB2uB3uAuB1u
B3gB3gB2gB1gAgB3uB2uB1uAu
AuAuB1uB2uB3uAgB1gB2gB3g
B1uB1uAuB3uB2uB1gAgB3gB2g
B2uB2uB3uAuB1uB2gB3gAgB1g
B3uB3uB2uB1uAuB3gB2gB1gAg

Drukowalna grupa punktowa D2h
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej D2h
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej D2h
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi