Printed from https://www.webqc.org

s6 - Tablice symetrii grup punktowych

S6 grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 4(6)
Podgrupy S6 grupy punktowej: Ci, C3

Tabela charakterów dla grupy punktowej S6

EC3(z)(C3)2i(S6)5S6linear,
rotations
quadratic
Ag111111Rzx2+y2, z2
Eg1
1
e
e*
e*
e
1
1
e
e*
e*
e
Rx+iRy
Rx-iRy
(x2-y2, xy) (xz, yz)
Au111-1-1-1z
Eu1
1
e
e*
e*
e
-1
-1
-e
-e*
-e*
-e
x+iy
x-iy
e = exp(2πi/3)

Tabela mnożenia grupy punktowej S6

 AgEgAuEu
AgAgEgAuEu
EgEg2Ag+EgAu2Au+Eu
AuAuEuAgEg
EuAu2Au+EuEg2Ag+Eg

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?