WebQC.Org logo

d3d - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

D3d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 6(8)
Podgrupy D3d grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C3, D3, C3v, S6

Tabela charakterów dla grupy punktowej D3d
E 2C3 3C'2 i 2S6 d linear,
rotations
quadratic
A1g 1 1 1 1 1 1 x2+y2, z2
A2g 1 1 -1 1 1 -1 Rz
Eg 2 -1 0 2 -1 0 (Rx, Ry) (x2-y2, xy) (xz, yz)
A1u 1 1 1 -1 -1 -1
A2u 1 1 -1 -1 -1 1 z
Eu 2 -1 0 -2 1 0 (x, y)

Tabela mnożenia grupy punktowej D3d
 A1gA2gEgA1uA2uEu
A1gA1gA2gEgA1uA2uEu
A2gA2gA1gEgA2uA1uEu
EgEgEgA1g+A2g+EgEuEuA1u+A2u+Eu
A1uA1uA2uEuA1gA2gEg
A2uA2uA1uEuA2gA1gEg
EuEuEuA1u+A2u+EuEgEgA1g+A2g+Eg

Drukowalna grupa punktowa D3d
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej D3d
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej D3d
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi