Printed from https://www.webqc.org

d3d - Tablice symetrii grup punktowych

D3d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 6(8)
Podgrupy D3d grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C3, D3, C3v, S6

Tabela charakterów dla grupy punktowej D3d

E2C33C'2i2S6dlinear,
rotations
quadratic
A1g111111x2+y2, z2
A2g11-111-1Rz
Eg2-102-10(Rx, Ry)(x2-y2, xy) (xz, yz)
A1u111-1-1-1
A2u11-1-1-11z
Eu2-10-210(x, y)

Tabela mnożenia grupy punktowej D3d

 A1gA2gEgA1uA2uEu
A1gA1gA2gEgA1uA2uEu
A2gA2gA1gEgA2uA1uEu
EgEgEgA1g+A2g+EgEuEuA1u+A2u+Eu
A1uA1uA2uEuA1gA2gEg
A2uA2uA1uEuA2gA1gEg
EuEuEuA1u+A2u+EuEgEgA1g+A2g+Eg

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?