Printed from https://www.webqc.org

c5v - Tablice symetrii grup punktowych

C5v grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 4(6)
Podgrupy C5v grupy punktowej: Cs, C5

Tabela charakterów dla grupy punktowej C5v

E2C5 (z)2(C5)2vlinear,
rotations
quadratic
A11111zx2+y2, z2
A2111-1Rz
E122cos(2π/5)2cos(4π/5)0(x, y) (Rx, Ry)(xz, yz)
E222cos(4π/5)2cos(2π/5)0(x2-y2, xy)

Tabela mnożenia grupy punktowej C5v

 A1A2E1E2
A1A1A2E1E2
A2A2A1E2E1
E1E1E1A1+A2+E2E1+E2
E2E2E2E1+E2A1+A2+E2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?