Printed from https://www.webqc.org

c3 - Tablice symetrii grup punktowych

C3 grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 2(3)

Tabela charakterów dla grupy punktowej C3

EC3(C3)2linear,
rotations
quadratic
A111z, Rzx2+y2, z2
E1
1
e
e*
e*
e
x+iy; Rx+iRy
x-iy; Rx-iRy
(x2-y2, xy) (yz, xz)
e = exp(2πi/3)

Tabela mnożenia grupy punktowej C3

 AE
AAE
EE2A+E

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?