Printed from https://www.webqc.org

oh - Tablice symetrii grup punktowych

Oh grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 10(20)

Tabela charakterów dla grupy punktowej Oh

E8C36C26C43C2 =(C4)2i6S48S6hdlinear,
rotations
quadratic
A1g1111111111x2+y2+z2
A2g11-1-111-111-1
Eg2-100220-120(2z2-x2-y2, x2-y2)
T1g30-11-1310-1-1(Rx, Ry, Rz)
T2g301-1-13-10-11(xz, yz, xy)
A1u11111-1-1-1-1-1
A2u11-1-11-11-1-11
Eu2-1002-201-20
T1u30-11-1-3-1011(x, y, z)
T2u301-1-1-3101-1

Tabela mnożenia grupy punktowej Oh

 A1gA2gEgT1gT2gA1uA2uEuT1uT2u
A1gA1gA2gEgT1gT2gA1uA2uEuT1uT2u
A2gA2gA1gEgT2gT1gA2uA1uEuT2uT1u
EgEgEgA1g+A2g+EgT1g+T2gT1g+T2gEuEuA1u+A2u+EuT1u+T2uT1u+T2u
T1gT1gT2gT1g+T2gA1g+Eg+T1g+T2gA2g+Eg+T1g+T2gT1uT2uT1u+T2uA1u+Eu+T1u+T2uA2u+Eu+T1u+T2u
T2gT2gT1gT1g+T2gA2g+Eg+T1g+T2gA1g+Eg+T1g+T2gT2uT1uT1u+T2uA2u+Eu+T1u+T2uA1u+Eu+T1u+T2u
A1uA1uA2uEuT1uT2uA1gA2gEgT1gT2g
A2uA2uA1uEuT2uT1uA2gA1gEgT2gT1g
EuEuEuA1u+A2u+EuT1u+T2uT1u+T2uEgEgA1g+A2g+EgT1g+T2gT1g+T2g
T1uT1uT2uT1u+T2uA1u+Eu+T1u+T2uA2u+Eu+T1u+T2uT1gT2gT1g+T2gA1g+Eg+T1g+T2gA2g+Eg+T1g+T2g
T2uT2uT1uT1u+T2uA2u+Eu+T1u+T2uA1u+Eu+T1u+T2uT2gT1gT1g+T2gA2g+Eg+T1g+T2gA1g+Eg+T1g+T2g

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?