Printed from https://www.webqc.org

c6h - Tablice symetrii grup punktowych

C6h grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 8(12)
Podgrupy C6h grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C3, C6, C2h, C3h, S6

Tabela charakterów dla grupy punktowej C6h

EC6(z)C3C2(C3)2(C6)5i(S3)5(S6)5σhS6S3linear,
rotations
quadratic
Ag11111111111Rzx2+y2, z2
Bg1-11-11-11-11-11-1
E1g1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
Rx+iRy
Rx-iRy
(xz, yz)
E2g1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
(x2-y2, xy)
Au111111-1-1-1-1-1-1z
Bu1-11-11-1-11-11-11
E1u1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
1
1
e
e*
-e*
-e
x+iy
x-iy
E2u1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
-1
-1
e*
e
e
e*
-1
-1
e*
e
e
e*
e = exp(πi/3)

Tabela mnożenia grupy punktowej C6h

 AgBgE1gE2gAuBuE1uE2u
AgAgBgE1gE2gAuBuE1uE2u
BgBgAgE2gE1gBuAuE2uE1u
E1gE1gE2g2Ag+E2g2Bg+E1gE1uE2u2Au+E2u2Bu+E1u
E2gE2gE1g2Bg+E1g2Ag+E2gE2uE1u2Bu+E1u2Au+E2u
AuAuBuE1uE2uAgBgE1gE2g
BuBuAuE2uE1uBgAgE2gE1g
E1uE1uE2u2Au+E2u2Bu+E1uE1gE2g2Ag+E2g2Bg+E1g
E2uE2uE1u2Bu+E1u2Au+E2uE2gE1g2Bg+E1g2Ag+E2g

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?