WebQC.Org logo

c6h - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

C6h grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 8(12)
Podgrupy C6h grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C3, C6, C2h, C3h, S6

Tabela charakterów dla grupy punktowej C6h
E C6(z) C3 C2 (C3)2 (C6)5 i (S3)5 (S6)5 σh S6 S3 linear,
rotations
quadratic
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rz x2+y2, z2
Bg 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
E1g 1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
Rx+iRy
Rx-iRy
(xz, yz)
E2g 1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
(x2-y2, xy)
Au 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 z
Bu 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
E1u 1
1
e
e*
-e*
-e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
-1
-1
-e
-e*
e*
e
1
1
e
e*
-e*
-e
x+iy
x-iy
E2u 1
1
-e*
-e
-e
-e*
1
1
-e*
-e
-e
-e*
-1
-1
e*
e
e
e*
-1
-1
e*
e
e
e*
e = exp(πi/3)

Tabela mnożenia grupy punktowej C6h
 AgBgE1gE2gAuBuE1uE2u
AgAgBgE1gE2gAuBuE1uE2u
BgBgAgE2gE1gBuAuE2uE1u
E1gE1gE2g2Ag+E2g2Bg+E1gE1uE2u2Au+E2u2Bu+E1u
E2gE2gE1g2Bg+E1g2Ag+E2gE2uE1u2Bu+E1u2Au+E2u
AuAuBuE1uE2uAgBgE1gE2g
BuBuAuE2uE1uBgAgE2gE1g
E1uE1uE2u2Au+E2u2Bu+E1uE1gE2g2Ag+E2g2Bg+E1g
E2uE2uE1u2Bu+E1u2Au+E2uE2gE1g2Bg+E1g2Ag+E2g

Drukowalna grupa punktowa C6h
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej C6h
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej C6h
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi