Printed from https://www.webqc.org

d6d - Tablice symetrii grup punktowych

D6d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 9(14)
Podgrupy D6d grupy punktowej: Cs, C2, C3, C6, D2, D3, D6, C2v, C3v, C6v, S4, S12

Tabela charakterów dla grupy punktowej D6d

E2S122C62S42C32(S12)5C26C'2dlinear,
rotations
quadratic
A1111111111x2+y2, z2
A21111111-1-1Rz
B11-11-11-111-1
B21-11-11-11-11z
E12(3)1/210-1-(3)1/2-200(x, y)
E221-1-2-11200(x2-y2, xy)
E320-2020-200
E42-1-12-1-1200
E52-(3)1/210-1(3)1/2-200(Rx, Ry)(xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej D6d

 A1A2B1B2E1E2E3E4E5
A1A1A2B1B2E1E2E3E4E5
A2A2A1B2B1E1E2E3E4E5
B1B1B2A1A2E5E4E3E2E1
B2B2B1A2A1E5E4E3E2E1
E1E1E1E5E5A1+A2+E2E1+E3E2+E4E3+E5B1+B2+E4
E2E2E2E4E4E1+E3A1+A2+E4E1+E5B1+B2+E3E3+E5
E3E3E3E3E3E2+E4E1+E5A1+A2+B1+B2E1+E5E2+E4
E4E4E4E2E2E3+E5B1+B2+E2E1+E5A1+A2+E4E1+E3
E5E5E5E1E1B1+B2+E4E3+E5E2+E4E1+E3A1+A2+E2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?