Printed from https://www.webqc.org

c3h - Tablice symetrii grup punktowych

C3h grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 4(6)
Podgrupy C3h grupy punktowej: Cs, C3

Tabela charakterów dla grupy punktowej C3h

EC3(z)(C3)2σhS3(S3)5linear functions,
rotations
quadratic
functions
A'111111Rzx2+y2, z2
E'1
1
e
e*
e*
e
1
1
e
e*
e*
e
x+iy
x-iy
(x2-y2, xy)
A''111-1-1-1z
E''1
1
e
e*
e*
e
-1
-1
-e
-e*
-e*
-e
Rx+iRy
Rx-iRy
(xz, yz)
e = exp(2πi/3)

Tabela mnożenia grupy punktowej C3h

 A'E'A''E''
A'A'E'A''E''
E'E'2A'+E'E''2A''+E''
A''A''E''A'E'
E''E''2A''+E''E'2A'+E'

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?