Printed from https://www.webqc.org

td - Tablice symetrii grup punktowych

Td grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 5(10)

Tabela charakterów dla grupy punktowej Td

E8C33C26S4dlinear,
rotations
quadratic
A111111x2+y2+z2
A2111-1-1
E2-1200(2z2-x2-y2, x2-y2)
T130-11-1(Rx, Ry, Rz)
T230-1-11(x, y, z)(xy, xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej Td

 A1A2ET1T2
A1A1A2ET1T2
A2A2A1ET2T1
EEEA1+A2+ET1+T2T1+T2
T1T1T2T1+T2A1+E+T1+T2A2+E+T1+T2
T2T2T1T1+T2A2+E+T1+T2A1+E+T1+T2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?