WebQC.Org logo

ci - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

Ci grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 2

Tabela charakterów dla grupy punktowej Ci
E i linear,
rotations
quadratic
Ag 1 1 Rx, Ry, Rz x2, y2, z2, xy, xz, yz
Au 1 -1 x, y, z

Tabela mnożenia grupy punktowej Ci
 AgAu
AgAgAu
AuAuAg

Drukowalna grupa punktowa Ci
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej Ci
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej Ci
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi