Printed from https://www.webqc.org

d2 - Point Group Symmetry Character Tables

D2 grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 4
Podgrupy D2 grupy punktowej: C2

Tabela charakterów dla grupy punktowej D2

EC2 (z)C2 (y)C2 (x)linear,
rotations
quadratic
A1111x2, y2, z2
B111-1-1z, Rzxy
B21-11-1y, Ryxz
B31-1-11x, Rxyz

Tabela mnożenia grupy punktowej D2

 AB1B2B3
AAB1B2B3
B1B1AB3B2
B2B2B3AB1
B3B3B2B1A

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?