WebQC.Org logo

d5d - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

D5d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 8(12)
Podgrupy D5d grupy punktowej: Cs, Ci, C2, C5, D5, C5v, S10

Tabela charakterów dla grupy punktowej D5d
E 2C5 2(C5)2 5C'2 i 2(S10)3 2S10 d linear,
rotations
quadratic
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 x2+y2, z2
A2g 1 1 1 -1 1 1 1 -1 Rz
E1g 2 2cos(2π/5) 2cos(4π/5) 0 2 2cos(2π/5) 2cos(4π/5) 0 (Rx, Ry) (xz, yz)
E2g 2 2cos(4π/5) 2cos(2π/5) 0 2 2cos(4π/5) 2cos(2π/5) 0 (x2-y2, xy)
A1u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
A2u 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 z
E1u 2 2cos(2π/5) 2cos(4π/5) 0 -2 -2cos(2π/5) -2cos(4π/5) 0 (x, y)
E2u 2 2cos(4π/5) 2cos(2π/5) 0 -2 -2cos(4π/5) -2cos(2π/5) 0

Tabela mnożenia grupy punktowej D5d
 A1gA2gE1gE2gA1uA2uE1uE2u
A1gA1gA2gE1gE2gA1uA2uE1uE2u
A2gA2gA1gE1gE2gA2uA1uE1uE2u
E1gE1gE1gA1g+A2g+E2gE1g+E2gE1uE1uA1u+A2u+E2uE1u+E2u
E2gE2gE2gE1g+E2gA1g+A2g+E2gE2uE2uE1u+E2uA1u+A2u+E2u
A1uA1uA2uE1uA2uA1gA2gE1gE2g
A2uA2uA1uE1uE2uA2gA1gE1gE2g
E1uE1uE1uA1u+A2u+E2uE1u+E2uE1gE1gA1g+A2g+E2gE1g+E2g
E2uE2uE2uE1u+E2uA1u+A2u+E2uE2gE2gE1g+E2gA1g+A2g+E2g

Drukowalna grupa punktowa D5d
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej D5d
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej D5d
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi