Printed from https://www.webqc.org

d5h - Tablice symetrii grup punktowych

D5h grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 8(12)
Podgrupy D5h grupy punktowej: Cs, C2, C5, D5, C2v, C5v, C5h

Tabela charakterów dla grupy punktowej D5h

E2C52(C5)25C'2σh2S52(S5)3vlinear,
rotations
quadratic
A'111111111x2+y2, z2
A'2111-1111-1Rz
E'122cos(2π/5)2cos(4π/5)022cos(2π/5)2cos(4π/5)0(x, y)
E'222cos(4π/5)2cos(2π/5)022cos(4π/5)2cos(2π/5)0(x2-y2, xy)
A''11111-1-1-1-1
A''2111-1-1-1-11z
E''122cos(2π/5)2cos(4π/5)0-2-2cos(2π/5)-2cos(4π/5)0(Rx, Ry)(xz, yz)
E''222cos(4π/5)2cos(2π/5)0-2-2cos(4π/5)-2cos(2π/5)0

Tabela mnożenia grupy punktowej D5h

 A'1A'2E'1E'2A''1A''2E''1E''2
A'1A'1A'2E'1E'2A''1A''2E''1E''2
A'2A'2A'1E'1E'2A''2A''1E''1E''2
E'1E'1E'1A'1+A'2+E'2E'1+E'2E''1E''1A''1+A''2+E''2E''1+E''2
E'2E'2E'2E'1+E'2A'1+A'2+E'1E''2E''2E''1+E''2A''1+A''2+E''1
A''1A''1A''2E''1E''2A'1A'2E'1E'2
A''2A''2A''1E''1E''2A'2A'1E'1E'2
E''1E''1E''1A''1+A''2+E''2E''1+E''2E'1E'1A'1+A'2+E'2E'1+E'2
E''2E''2E''2E''1+E''2A''1+A''2+E''1E'2E'2E'1+E'2A'1+A'2+E'1

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?