WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2(OH)2 =>
Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2(OH)2

N3 + H2 = NH3 =>
2 N3 + 9 H2 = 6 NH3

N2 + Li = Li3N =>
N2 + 6 Li = 2 Li3N

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

Ca5(PO4)3F + HCl = HF + CaCl2 + H3PO4 =>
Ca5(PO4)3F + 10 HCl = HF + 5 CaCl2 + 3 H3PO4

CO2 + H2O = C6H12O6 + O6 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 2 O6

Pb(NO3)2 + NaPO3 = Pb(PO3)2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaPO3 = Pb(PO3)2 + 2 NaNO3

Fe2(CO3)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O + CO2 =>
Fe2(CO3)3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2O + 3 CO2

Na2CO3 + H3PO4 = Na3PO4 + CO2 + H2O =>
3 Na2CO3 + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 CO2 + 3 H2O

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 Na2SO4 + 3 H2O

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

AlCl3 + H2O = Al(OH)3 + HCl =>
AlCl3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 HCl

NH3 + H2O = NH4OH =>
NH3 + H2O = NH4OH

AgNO3 + NaI = AgI + NaNO3 =>
AgNO3 + NaI = AgI + NaNO3

C2H6S + O2 = CO2 + H2O + SO2 =>
2 C2H6S + 9 O2 = 4 CO2 + 6 H2O + 2 SO2

CH3(CH2)5CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)5CH3 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

ZnS + O2 = ZnO + S =>
2 ZnS + O2 = 2 ZnO + 2 S

H + HCO3 = CO2 + H2O =>
H + HCO3 = CO2 + H2O

Ca5(PO4)3F + H2SO4 = HF + CaSO4 + H3PO4 =>
Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 = HF + 5 CaSO4 + 3 H3PO4

Mg(OH)2 + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
3 Mg(OH)2 + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

NO2 + H2O = NO + HNO3 =>
3 NO2 + H2O = NO + 2 HNO3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O =>
CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O

Cl2O7 + H2O = HClO4 =>
Cl2O7 + H2O = 2 HClO4

CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O =>
CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O

C2H5 + O2 = H2O + CO2 =>
4 C2H5 + 13 O2 = 10 H2O + 8 CO2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Al + CuBr2 = AlBr3 + Cu =>
2 Al + 3 CuBr2 = 2 AlBr3 + 3 Cu

Mg + Cl2 = MgCl2 =>
Mg + Cl2 = MgCl2

Fe(OH)3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2So4 = Fe2(So4)3 + 6 H2O

O2 = O3 =>
3 O2 = 2 O3

Fe(OH)3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2So4 = Fe2(So4)3 + 6 H2O

Fe(OH)3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2So4 = Fe2(So4)3 + 6 H2O

Ca10(PO4)6(OH)2 + H{+} = Ca{2+} + HPO4{2-} + H2O =>
Ca10(PO4)6(OH)2 + 8 H{+} = 10 Ca{2+} + 6 HPO4{2-} + 2 H2O

Cu + S = CuS =>
Cu + S = CuS

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Bi2S3 + O2 = Bi2O3 + SO2 =>
2 Bi2S3 + 9 O2 = 2 Bi2O3 + 6 SO2

Pb(No3) + KI = PbI + K(No3) =>
Pb(No3) + KI = PbI + K(No3)

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

Pb(No3) + KI = PbI + K(No3) =>
Pb(No3) + KI = PbI + K(No3)

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Ag + H2SO4 = Ag2SO4 + H2 =>
2 Ag + H2SO4 = Ag2SO4 + H2

P + I2 + H2O = H3PO3 + HI =>
2 P + 3 I2 + 6 H2O = 2 H3PO3 + 6 HI

HIO3 + FeI2 + HCl = FeCl3 + ICl + H2O =>
5 HIO3 + 4 FeI2 + 25 HCl = 4 FeCl3 + 13 ICl + 15 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

P4 + Cl2 = PCl3 =>
P4 + 6 Cl2 = 4 PCl3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi