WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + H2O =>
2 H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Fe3O4 + CO = Fe + CO2 =>
Fe3O4 + 4 CO = 3 Fe + 4 CO2

H3PO4 + Cu(OH)2 = Cu3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Cu(OH)2 = Cu3(PO4)2 + 6 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Li2O + P2O5 = Li3PO4 =>
3 Li2O + P2O5 = 2 Li3PO4

HCl + HNO3 = NO2 + Cl2 + H2O =>
2 HCl + 2 HNO3 = 2 NO2 + Cl2 + 2 H2O

HCl + NaHCO3 = NaCl + CO2 + H2O =>
HCl + NaHCO3 = NaCl + CO2 + H2O

C17H16 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C17H16 + 85 O2 = 85 CO2 + 4 H20

P2O5 + H2O = H4P2O7 =>
P2O5 + 2 H2O = H4P2O7

K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + Cl3 + H2O =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 KCl + 2 CrCl3 + 2 Cl3 + 7 H2O

H2SO3 + Fe(OH)2 = FeSO3 + H2O =>
H2SO3 + Fe(OH)2 = FeSO3 + 2 H2O

C17H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C17H16 + 21 O2 = 17 CO2 + 8 H2O

Fe3O4 + CO = FeO + CO2 =>
Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2

CaO + SiO2 = CaSiO3 =>
CaO + SiO2 = CaSiO3

H2S + Fe(OH)2 = FeS + H2O =>
H2S + Fe(OH)2 = FeS + 2 H2O

K + N2 = K3N =>
6 K + N2 = 2 K3N

C25H52 + O2 = CO2 + H2O =>
C25H52 + 38 O2 = 25 CO2 + 26 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CCl4 = C + Cl2 =>
CCl4 = C + 2 Cl2

C3H8(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(l) =>
C3H8(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(l)

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Ca(OH)2 + HNO3 = CaOHNO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + HNO3 = CaOHNO3 + H2O

C7H8 + HNO3 = C7H7NO2 + H2O =>
C7H8 + HNO3 = C7H7NO2 + H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

KMNO4 + NH3 = KNO3 + MNO2 + KOH + H20 =>
20 KMNO4 + 10 NH3 = 10 KNO3 + 20 MNO2 + 10 KOH + H20

NH3 + H3PO4 = (NH4)3PO4 =>
3 NH3 + H3PO4 = (NH4)3PO4

Al(OH)3 + HClO = Al(OH)2ClO + H2O =>
Al(OH)3 + HClO = Al(OH)2ClO + H2O

HClO + Na(OH) = NaClO + H2O =>
HClO + Na(OH) = NaClO + H2O

N2O5 = NO2 + O2 =>
2 N2O5 = 4 NO2 + O2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

H2SO4 + Ca3(PO4)2 = CaSO4 + H3PO4 =>
3 H2SO4 + Ca3(PO4)2 = 3 CaSO4 + 2 H3PO4

NiBr2 + Fe = FeBr3 + Ni =>
3 NiBr2 + 2 Fe = 2 FeBr3 + 3 Ni

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Mg(OH)2 + HNO3 = Mg(OH)NO3 + H2O =>
Mg(OH)2 + HNO3 = Mg(OH)NO3 + H2O

C7H8O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H8O2 + 8 O2 = 7 CO2 + 4 H2O

(NH4)2CO3 = NH3 + CO2 + H2O =>
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + CO2 + H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Ba(OH)2(aq) + CO2(g) = BaCO3(aq) + H2O(l) =>
Ba(OH)2(aq) + CO2(g) = BaCO3(aq) + H2O(l)

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

I2 + F2 = IF5 =>
I2 + 5 F2 = 2 IF5

Na2O(s) + P4O10(s) = Na3PO4(s) =>
6 Na2O(s) + P4O10(s) = 4 Na3PO4(s)

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

K3Cr2O7 + H2S + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O =>
8 K3Cr2O7 + 7 H2S + 21 H2SO4 = 12 K2SO4 + 8 Cr2(SO4)2 + 28 H2O

NO + NH3 = N2 + H2O =>
6 NO + 4 NH3 = 5 N2 + 6 H2O

MnO4 + H2C2O4 = Mn2 + CO2 + H2O =>
2 MnO4 + 8 H2C2O4 = Mn2 + 16 CO2 + 8 H2O

KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O =>
HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi