WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Fe2(SO4)3 + KI = FeSO4 + I2 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 2 KI = 2 FeSO4 + I2 + K2SO4

MNO2 + HCl = Cl2 + MNCl2 + H2O =>
MNO2 + 4 HCl = Cl2 + MNCl2 + 2 H2O

ZnCl2 + K2CO3 = ZnCO3 + KCl =>
ZnCl2 + K2CO3 = ZnCO3 + 2 KCl

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

Pb(OH)4 + Cu2O = PbO2 + CuOH =>
Pb(OH)4 + 2 Cu2O = PbO2 + 4 CuOH

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

C7H17 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C7H17 + 45 O2 = 28 CO2 + 34 H2O

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

FeS2 + O2 + H2O = FeO2 + H2SO4 =>
FeS2 + 4 O2 + 2 H2O = FeO2 + 2 H2SO4

Mg + Fe(SO4)3 = Fe + MgSO4 =>
3 Mg + Fe(SO4)3 = Fe + 3 MgSO4

Mg + Fe(SO4)3 = Fe + MgSO4 =>
3 Mg + Fe(SO4)3 = Fe + 3 MgSO4

AL(OH)3 + HCl = ALCl3 + H2O =>
AL(OH)3 + 3 HCl = ALCl3 + 3 H2O

Cr(NO2)2 + (NH4)2SO4 = CrSO4 + NH4NO2 =>
Cr(NO2)2 + (NH4)2SO4 = CrSO4 + 2 NH4NO2

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Cu(CH3COO)2 + Na2CrO4 = CuCrO4 + C2H3NaO2 =>
Cu(CH3COO)2 + Na2CrO4 = CuCrO4 + 2 C2H3NaO2

Cs + H2O = CsOH + H2 =>
2 Cs + 2 H2O = 2 CsOH + H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

KOH + Co3(PO4)2 = K3PO4 + Co(OH)2 =>
6 KOH + Co3(PO4)2 = 2 K3PO4 + 3 Co(OH)2

AgNO3 + CaCl2 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CaCl2 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

NO2 = NO + O2 =>
2 NO2 = 2 NO + O2

Ag2S = Ag + S =>
Ag2S = 2 Ag + S

C4H6BaO4 + (NH4)2SO4 = C2H7NO2 + BaSO4 =>
C4H6BaO4 + (NH4)2SO4 = 2 C2H7NO2 + BaSO4

Ag2S = Ag + S8 =>
8 Ag2S = 16 Ag + S8

KBr + Fe(OH)3 = KOH + FeBr3 =>
3 KBr + Fe(OH)3 = 3 KOH + FeBr3

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Pb(OH)4 + Cu2O = PbO2 + CuOH =>
Pb(OH)4 + 2 Cu2O = PbO2 + 4 CuOH

Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + Pt(NO2)4 =>
3 Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + 3 Pt(NO2)4

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI =>
KI + AgNO3 = KNO3 + AgI

CuO + HCl = CuCl + OH =>
CuO + HCl = CuCl + OH

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Co + H2SO3 = Co2(SO3)3 + H2 =>
2 Co + 3 H2SO3 = Co2(SO3)3 + 3 H2

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Cr(NO2)2 + (NH4)2SO4 = CrSO4 + NH4NO2 =>
Cr(NO2)2 + (NH4)2SO4 = CrSO4 + 2 NH4NO2

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

C + O2 = CO =>
2 C + O2 = 2 CO

KOH + Co3(PO4)2 = K3PO4 + Co(OH)2 =>
6 KOH + Co3(PO4)2 = 2 K3PO4 + 3 Co(OH)2

HCO2H + H2O = H3O + CO2H =>
HCO2H + H2O = H3O + CO2H

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

ONa2CO3 + MoO3 + H3PO4 = NaMo(PO4)2 + H2O + CO2 + O =>
ONa2CO3 + 2 MoO3 + 4 H3PO4 = 2 NaMo(PO4)2 + 6 H2O + CO2 + 2 O

Na2CO3 + MoO3 + H3PO4 = NaMo(PO4)2 + H2O + CO2 + O =>
Na2CO3 + 2 MoO3 + 4 H3PO4 = 2 NaMo(PO4)2 + 6 H2O + CO2 + O

ZnS + AiP = Zn3P2 + Ai2S3 =>
3 ZnS + 2 AiP = Zn3P2 + Ai2S3

NaBr + K2CO3 = Na2CO3 + KBr =>
2 NaBr + K2CO3 = Na2CO3 + 2 KBr

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + Pt(NO2)4 =>
3 Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + 3 Pt(NO2)4

CuO + HCl = CuCl + OH =>
CuO + HCl = CuCl + OH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi