WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Cr + NO{3} = Cr{3+} + NO =>
Cr + NO{3} = Cr{3+} + NO

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3

NACl = NA + Cl2 =>
2 NACl = 2 NA + Cl2

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

MnO2 + KCIO3 + KOH = K2MnO4 + KCI + H2O =>
3 MnO2 + KCIO3 + 6 KOH = 3 K2MnO4 + KCI + 3 H2O

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

Cu + HNO3 = NO2 + Cu(NO3)2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = 2 NO2 + Cu(NO3)2 + 2 H2O

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

C + O = CO2 =>
C + 2 O = CO2

C + O = CO2 =>
C + 2 O = CO2

(CH3(CH2)6CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3(CH2)6CH3) + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Mg(s) + Cl2(g) = MgCl2(s) =>
Mg(s) + Cl2(g) = MgCl2(s)

I2 + N2H4 = HI + N =>
2 I2 + N2H4 = 4 HI + 2 N

I2 + N2H4 = HI + N =>
2 I2 + N2H4 = 4 HI + 2 N

CH4 + O2 = H2O + CO2 =>
CH4 + 2 O2 = 2 H2O + CO2

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

H3PO4 + Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6 H2O

Mn{2+} + S2O8{2-} + H2O = MnO4{-} + SO4{2-} + H3O{+} =>
2 Mn{2+} + 5 S2O8{2-} + 24 H2O = 2 MnO4{-} + 10 SO4{2-} + 16 H3O{+}

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

H2S + O2 = H2O + SO2 =>
2 H2S + 3 O2 = 2 H2O + 2 SO2

C2H8N2 + HI = C2H10N2I2 =>
C2H8N2 + 2 HI = C2H10N2I2

Cu2O + O2 = CuO =>
2 Cu2O + O2 = 4 CuO

CuO(s) + C(s) = Cu(s) + CO2(g) =>
2 CuO(s) + C(s) = 2 Cu(s) + CO2(g)

HIO3 + FeI2 + HCl = FeCl3 + ICl + H2O =>
5 HIO3 + 4 FeI2 + 25 HCl = 4 FeCl3 + 13 ICl + 15 H2O

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 =>
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

AgNO3 + CaCl2 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CaCl2 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

O2 + C12H26 = CO2 + H2O =>
37 O2 + 2 C12H26 = 24 CO2 + 26 H2O

PbS + H2O2 = PbSO4 + H2O =>
PbS + 4 H2O2 = PbSO4 + 4 H2O

(CH3(CH2)2CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3(CH2)2CH3) + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CO2 + Ca2O4Si + P4 =>
2 Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 5 CO2 + 3 Ca2O4Si + P4

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

MG + HCl = MGCl2 + H2 =>
MG + 2 HCl = MGCl2 + H2

CaCl2 + AgNO3 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
CaCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

NaCl + H2O = NaOH + Cl2 + H2 =>
2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + Cl2 + H2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Na2CO3 + HCl = CO2 + H2O + NaCl =>
Na2CO3 + 2 HCl = CO2 + H2O + 2 NaCl

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

HC2H3O2(aq) + NaHCO3(aq) = NaC2H3O2(aq) + H2CO3(aq) =>
HC2H3O2(aq) + NaHCO3(aq) = NaC2H3O2(aq) + H2CO3(aq)

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu =>
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

Mg + H2O = MgOH + H2 =>
2 Mg + 2 H2O = 2 MgOH + H2

Ca(OH)2 + HCOOH = Ca(HCOO)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HCOOH = Ca(HCOO)2 + 2 H2O

NaBr + H3PO4 = Na2HPO4 + HBr =>
2 NaBr + H3PO4 = Na2HPO4 + 2 HBr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi