WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
SO2 + NaOH = Na2SO3 + H2O =>
SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

KMnO4 + Na2SO3 + H20 = MnO2 + Na2SO4 + KOH =>
20 KMnO4 + 20 Na2SO3 + H20 = 20 MnO2 + 20 Na2SO4 + 20 KOH

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

H2SO4 = H2O + SO3 =>
H2SO4 = H2O + SO3

Ba(NO3)2 + Na2CrO4 = BaCrO4 + NaNO3 =>
Ba(NO3)2 + Na2CrO4 = BaCrO4 + 2 NaNO3

Al + H2O = Al(OH)3 + H2 =>
2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2

C11H24 + O2 = CO + H2O =>
2 C11H24 + 23 O2 = 22 CO + 24 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

Pb + O2 + H2O = Pb(OH)2 =>
2 Pb + O2 + 2 H2O = 2 Pb(OH)2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

KCl + F2 = KF + Cl2 =>
2 KCl + F2 = 2 KF + Cl2

HNO2 + KI + HCl = I2 + N2 + KCl + H2O =>
2 HNO2 + 6 KI + 6 HCl = 3 I2 + N2 + 6 KCl + 4 H2O

HNO2 + KI + HCl = I2 + N2 + KCl + H2O =>
2 HNO2 + 6 KI + 6 HCl = 3 I2 + N2 + 6 KCl + 4 H2O

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

P4 + Cl2 = PCl5 =>
P4 + 10 Cl2 = 4 PCl5

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

Al(OH)3 + C = Al + H2O + CO2 =>
4 Al(OH)3 + 3 C = 4 Al + 6 H2O + 3 CO2

Mg(OH) + HCl = MgCl + H2O =>
Mg(OH) + HCl = MgCl + H2O

AgNO3 + K2SO4 = Ag2SO4 + KNO3 =>
2 AgNO3 + K2SO4 = Ag2SO4 + 2 KNO3

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H20 =>
5 H2S + 20 HNO3 = 5 H2SO4 + 20 NO2 + H20

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O =>
NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

C2H2O4 + CaCl2 = CaC2O4 + HCl =>
C2H2O4 + CaCl2 = CaC2O4 + 2 HCl

C2H2O4 + CaCl2 = CaC2O4 + HCl =>
C2H2O4 + CaCl2 = CaC2O4 + 2 HCl

CuCO3 = CuO + CO2 =>
CuCO3 = CuO + CO2

C2H5NO2 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C2H5NO2 + 9 O2 = 8 CO2 + 10 H2O + 2 N2

Cu(s) + HNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + H2O + NO2(g) =>
Cu(s) + 4 HNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + 2 H2O + 2 NO2(g)

C2H6O + O2 = H2O + C2H4O2 =>
C2H6O + O2 = H2O + C2H4O2

CuCO3 = CuO + CO2 =>
CuCO3 = CuO + CO2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Co2O3 + C = Co + CO2 =>
2 Co2O3 + 3 C = 4 Co + 3 CO2

C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl =>
C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Cl2 + O2 = Cl2O7 =>
2 Cl2 + 7 O2 = 2 Cl2O7

H2SO4 + Ca(NO3)2 = CaSO4 + HNO3 =>
H2SO4 + Ca(NO3)2 = CaSO4 + 2 HNO3

Al + S8 = Al2S3 =>
16 Al + 3 S8 = 8 Al2S3

PH3 + P4H2 = P2H4 =>
6 PH3 + P4H2 = 5 P2H4

NH + O2 = NO + H2O =>
4 NH + 3 O2 = 4 NO + 2 H2O

HCl + K2Cr2O7 = KCl + CrCl3 + H2O + Cl2 =>
14 HCl + K2Cr2O7 = 2 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O + 3 Cl2

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi