WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
KBr + Cl2 = Br2 + KCl =>
2 KBr + Cl2 = Br2 + 2 KCl

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

KBr + BaI2 = KI + BaBr2 =>
2 KBr + BaI2 = 2 KI + BaBr2

Fe + C12 = FeC13 =>
12 Fe + 13 C12 = 12 FeC13

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

AsH3 + H2O = AsH4OH =>
AsH3 + H2O = AsH4OH

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

SbH3 + H2O = SbH4OH =>
SbH3 + H2O = SbH4OH

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

FeO3 + Al = Al2O3 + Fe =>
FeO3 + 2 Al = Al2O3 + Fe

Al2O3 + HNO3 = Al(NO3)3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 3 H2O

*3H2 + N2 = *2NH3 =>
*3H2 + N2 = *2NH3

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Ca(OH)2 + H3PO4 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

ZnO + HCl = ZnCl2 + H2O =>
ZnO + 2 HCl = ZnCl2 + H2O

CAC2 + H2O = C2H2 + CA(OH)2 =>
CAC2 + 2 H2O = C2H2 + CA(OH)2

AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + NaNO3 =>
3 AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + 3 NaNO3

CH3(CH2)4CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H20(g) =>
10 CH3(CH2)4CH3(g) + 60 O2(g) = 60 CO2(g) + 7 H20(g)

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O =>
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

C2H5NH2 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C2H5NH2 + 15 O2 = 8 CO2 + 14 H2O + 2 N2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 H2O

KOH + H2SO4 = H2O + K2SO4 =>
2 KOH + H2SO4 = 2 H2O + K2SO4

CO2 + KOH = K2CO3 + H2O =>
CO2 + 2 KOH = K2CO3 + H2O

Cl2O7 + H2O = HClO4 =>
Cl2O7 + H2O = 2 HClO4

Cu + C12H2O = C12H2CuO =>
Cu + C12H2O = C12H2CuO

Pb(OH)2 = PbO + H2O =>
Pb(OH)2 = PbO + H2O

H20 + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
3 H20 + 30 CO2 = 5 C6H12O6 + 15 O2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

NH3 + H2O = NH4OH =>
NH3 + H2O = NH4OH

H3PO4 + NH4OH = (NH4)3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NH4OH = (NH4)3PO4 + 3 H2O

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

CLCH2CO2Na + H2O = CLCH2CO2H + NaOH =>
CLCH2CO2Na + H2O = CLCH2CO2H + NaOH

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

ZnS + O2 = ZnO + S =>
2 ZnS + O2 = 2 ZnO + 2 S

Al + FeSo4 = Al2(So4)3 + Fe =>
2 Al + 3 FeSo4 = Al2(So4)3 + 3 Fe

CS2 + O2 = SO2 + CO2 =>
CS2 + 3 O2 = 2 SO2 + CO2

Au2O3 = Au + O2 =>
2 Au2O3 = 4 Au + 3 O2

BiCl3 + H2S = Bi2S3 + HCl =>
2 BiCl3 + 3 H2S = Bi2S3 + 6 HCl

Fe2(SO4)3 + KSCN = K3Fe(SCN)6 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 12 KSCN = 2 K3Fe(SCN)6 + 3 K2SO4

Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 = CaSO4 + Al(OH)3 =>
3 Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 = 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3

Ca + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2 =>
3 Ca + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2

Ba(s) + H2O(l) = Ba(HO)2(s) + H2(g) =>
Ba(s) + 2 H2O(l) = Ba(HO)2(s) + H2(g)

CH3(CH2)5CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)5CH3 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Na2SO3 + O2 = Na2SO4 =>
2 Na2SO3 + O2 = 2 Na2SO4

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?



WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi