WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
FE + CUCl2 = FECl2 + CU =>
FE + CUCl2 = FECl2 + CU

PCl5 = PCl3 + Cl2 =>
PCl5 = PCl3 + Cl2

PCl5 = PCl3 + Cl2 =>
PCl5 = PCl3 + Cl2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

PbCO3(s) = PbO(s) + CO2(g) =>
PbCO3(s) = PbO(s) + CO2(g)

C + H2SO4 = CO2 + SO2 + H20 =>
10 C + 10 H2SO4 = 10 CO2 + 10 SO2 + H20

Sn + HNO3 = Sn(NO3)2 + HN4NO3 + H2O =>
10 Sn + 25 HNO3 = 10 Sn(NO3)2 + HN4NO3 + 12 H2O

Xe + F2 = XeF4 =>
Xe + 2 F2 = XeF4

C2H4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C2H4(g) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 2 H2O(g)

Mg(s) + N2(g) = Mg3N2(s) =>
3 Mg(s) + N2(g) = Mg3N2(s)

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H20 =>
10 NH4ClO4 = 5 N2 + 5 Cl2 + 20 O2 + 2 H20

NaOH + H2SO4 = H2O + Na2SO4 =>
2 NaOH + H2SO4 = 2 H2O + Na2SO4

Sn + HNO3 = Sn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Sn + 10 HNO3 = 4 Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

Al(s) + HCl(aq) = AlCl3(aq) + H2(g) =>
2 Al(s) + 6 HCl(aq) = 2 AlCl3(aq) + 3 H2(g)

H2O + KCL = KOH + HCL =>
H2O + KCL = KOH + HCL

K + AlCl3 = Al + KCl3 =>
K + AlCl3 = Al + KCl3

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = NH3 + H2O + CaSO4 =>
(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = 2 NH3 + 2 H2O + CaSO4

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

H2O + KCl = KOH + HCl =>
H2O + KCl = KOH + HCl

FECl2 + H2O2 + HCl = FECl3 + H2O =>
2 FECl2 + H2O2 + 2 HCl = 2 FECl3 + 2 H2O

C7H8O2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C7H8O2(l) + 8 O2(g) = 7 CO2(g) + 4 H2O(g)

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

Al(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) =>
2 Al(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s)

Fe2O3 + H2O = Fe(OH)3 =>
Fe2O3 + 3 H2O = 2 Fe(OH)3

CA(OH)2 + HCl = CACl2 + H2O =>
CA(OH)2 + 2 HCl = CACl2 + 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

NaBr + HCl = NaCl + HBr =>
NaBr + HCl = NaCl + HBr

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

AL + HCl = ALCl3 + H2 =>
2 AL + 6 HCl = 2 ALCl3 + 3 H2

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CO + CaSiO3 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = P4 + 10 CO + 6 CaSiO3

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Li + N2 = Li3N =>
6 Li + N2 = 2 Li3N

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

Ba(OH)2*8H2O + NH4SCN = Ba(SCN)2 + H2O + NH3 =>
Ba(OH)2*8H2O + 2 NH4SCN = Ba(SCN)2 + 10 H2O + 2 NH3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi