WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

C2H3Cl + O2 = H2O + CO2 + HCl =>
2 C2H3Cl + 5 O2 = 2 H2O + 4 CO2 + 2 HCl

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

C2H4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C2H4 + 10 O2 = 10 CO2 + H20

CaCO3 + HCl = CO2 + CaCl2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CO2 + CaCl2 + H2O

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

KClO3 + H2SO4 = HClO3 + K2SO4 =>
2 KClO3 + H2SO4 = 2 HClO3 + K2SO4

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

NO + NO2 = N2O3 =>
NO + NO2 = N2O3

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4(NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

AlBr3 + Cl2 = AlCl3 + Br =>
2 AlBr3 + 3 Cl2 = 2 AlCl3 + 6 Br

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

NH3 + O2 = H2O + NO =>
4 NH3 + 5 O2 = 6 H2O + 4 NO

NH3 + O2 = H2O + NO =>
4 NH3 + 5 O2 = 6 H2O + 4 NO

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + H2O + NO =>
3 H2S + 8 HNO3 = 3 H2SO4 + 4 H2O + 8 NO

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CO2 + KOH = K2CO3 + H2O =>
CO2 + 2 KOH = K2CO3 + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + NaCl =>
2 NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2 NaCl

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

SiO2 + C = SiC + CO =>
SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO

C4H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C4H10O + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H20 =>
5 H2S + 20 HNO3 = 5 H2SO4 + 20 NO2 + H20

Na3PO4 + CaCl2 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
2 Na3PO4 + 3 CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

BeO + HCl = BeCl2 + H2O =>
BeO + 2 HCl = BeCl2 + H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
H2S + 8 HNO3 = H2SO4 + 8 NO2 + 4 H2O

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

H2O + CH4 = CO2 + H2 =>
2 H2O + CH4 = CO2 + 4 H2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + H2O + NO =>
3 H2S + 8 HNO3 = 3 H2SO4 + 4 H2O + 8 NO

NH3 + O2 = H2O + NO =>
4 NH3 + 5 O2 = 6 H2O + 4 NO

O2 + CH4 = CO2 + H2O =>
2 O2 + CH4 = CO2 + 2 H2O

AlCl3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + HCl =>
2 AlCl3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 HCl

Ca3(PO4)2(s) + SiO2(s) + C(s) = CaSiO3(s) + P4(s) + CO(g) =>
2 Ca3(PO4)2(s) + 6 SiO2(s) + 10 C(s) = 6 CaSiO3(s) + P4(s) + 10 CO(g)

Zn(s) + FeSO4(aq) = ZnSO4(aq) + Fe(s) =>
Zn(s) + FeSO4(aq) = ZnSO4(aq) + Fe(s)

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi